Research Presentations from a Corporate Perspective

Friday 10th of March 2017 SP Fire Research and IFE: Institutt for Energiteknikk held two inspiring and interesting lectures for an excited audience at Realfagsbygget, Gløshaugen.

 
realfag_jonas_halse_rygh-28.jpg

SP Fire Research

         Hva vet vi egentlig om hvordan en brann utvikler seg, og hvordan forsker man på dette? 10. mars 2017 holdt SP Fire Research en forskningspresentasjon rundt akkuratt dette temaet.
          De hadde presentasjonen "Fire research- Norges branntekniske kompetansesenter" der de snakket om prosesser som skjer ved brann, og hvordan man kan regne ut hendelsesforløpet ved å studere et brannsted.

 

IFE: Institutt for Energiteknikk

      Den 10. mars 2017 holdt IFE (Institutt for energiteknikk) foredraget: "En reise i tid og rom med nøytroner: Kosmiske prosesser har gitt oss kjernekraften".
        Seniorforsker Svein Nøvik holdt foredraget som tok for seg dannelsen av tunge elementer i universet. Dette er naturligvis grunnlaget for vår eksistens, men gir også forklaring på hvorfor vi kan benytte fisjons-prosessen til kjernekraft.

 

Sponsors